Så här köper man hus på Norra Cypern

En förstagångsköpare av en fastighet på Norra Cypern har flera saker att ta hänsyn till och vi finns här som ett stöd för dig. Här kommer nyttig information om köpprocessen. 

Så här köper man hus på Norra Cypern

  1. Köpetillstånd
  2. Kontraktsskrivning
  3. Betala deposition
  4. Full betalning vid överlämning

Som köpare av en bostad på Norra Cypern krävs det att ett juridiskt ombud bistår i affären. Det juridiska ombudet, ofta en advokat, ordnar köpetillstånd som krävs för alla köpare av fastigheter och ges av Interior Ministry. Köpetillståndet är det första som behövs för att kunna köpa en bostad. Att få ett köpetillstånd är en smidig process och något köparens advokat kan ordna. Det andra steget är att advokaten skriver upp ett köpekontrakt och sedan ska depositionen betalas av dig som köpare. Advokaten ska säkerställa att inga finansiella belastningar eller lån finns uttagna på bostaden och vid överlämning av fastigheten ska inga obetalda räkningar finnas knutna till fastigheten. Allt detta är advokatens ansvar att säkerställa förutom att skriva själva köpekontraktet.