Så här köper man lägenhet på Norra Cypern

Det första att fundera på är vilka önskemål och vilken budget som finns till din drömlägenhet på Norra Cypern. Till budgeten måste skatter läggas till på 8,5 % vilket består av 5 % moms, 0,5 % stämpelskatt och 3 % i lagfartsavgift. Stämpelskatten betalas inom 14 dagar efter kontraktsskrivandet. Moms och lagfartsavgift betalas när bostaden lämnas över till dig. För bostäder på Norra Cypern som inte är nyproduktion betalas oftast en mindre del som deposition men det beror på köpeskillingen och sedan den resterande delen vid överlämningen. När depositionen är betalad räknas bostaden som bokad och tas bort på marknaden. För nyproducerade bostäder är betalningsordningen lite annorlunda.

Betalningsprocessen för nyproduktion av fastighet på Norra Cypern

Som tidigare nämnt skiljer sig betalningsprocess för nybyggen åt jämfört med befintliga bostäder. För nyproduktion är betalningsprocessen i fem steg.

  1. Kontraktsskrivning
  2. När grunden till huset är lagd
  3. Stomme och väggar är uppe
  4. Kök och fönster är installerade
  5. Slutbesiktningen 

Hur går betalningarna till vid köp av lägenhet på Norra Cypern?

Betalningarna sker via advokaten eller juridiska ombudet och de ser till att byggbolaget uppfyller delarna i kontraktet innan betalningen sker. På så sätt kan du som köpare känna dig trygg.
Funderingar kring betalning? Kontakta oss.